Overleg met de overheid:

Het is bijna ondenkbaar dat oplossingen voor de problemen waarmee bedrijven en instellingen kampen op ruimtelijk gebied, kunnen worden opgelost zonder overleg met de (lokale) overheid.

Vele oplossingen zijn goed in te passen in het overheidsbeleid, maar zijn bijna altijd in strijd met het geldende (bestemmings)plan. Ook de inpassing in bijvoorbeeld gemeentelijke woningbouwprogramma’s vraagt om een open, transparant maar wel resultaatgericht overleg met de overheid.

Van Steensel Consultants weet als geen ander hoe de lokale overheid is georganiseerd, wat haar belangen zijn en hoe de interne en externe procedures werken. Wij hebben dan ook in tientallen zaken bewezen voor de gemeente een professionele gesprekspartner te zijn.