Haalbaarheidsonderzoek

Voor elk probleem zijn meerdere oplossingen denkbaar. Het gaat er om deze op een goede manier in kaart te brengen en onderling af te wegen.
Daarvoor is inzicht nodig in de haalbaarheid en de consequenties van sommige scenario’s.

Van Steensel Consultants bedénkt niet alleen oplossingsrichtingen, maar onderzoekt deze ook op haalbaarheid. 

De resultaten daarvan worden kort en krachtig verwoord in een haalbaarheidsrapportage. Met dit rapport in de hand kan de opdrachtgever tot een verantwoorde keuze komen.

Wat omvat een haalbaarheidsonderzoek zoal?

Een haalbaarheidsonderzoek vertrekt altijd vanuit een verkenning van de bestaande situatie: kadastrale recherche, financiële waarden, bouwkundige situatie, juridische status quo etc. etc.

Vanuit een verkenning van de markt en de beleidskaders van de overheid worden vervolgens ruimtelijke massastudies ontwikkeld. Van Steensel Consultants probeert dat altijd te doen in een goede samenwerking met de gemeente.  

Zodra er een goed beeld is van de ruimtelijke en functionele mogelijkheden (woningen, winkels, bedrijvigheid) worden een of meer programma’s gemaakt die aansluiten bij de vraag in de markt.

Massastudies en programma’s bieden in principe al voldoende basis voor het verrichten van een exploitatie-verkenning.

In de rapportage worden deze stappen kort en bondig beschreven en aan de hand van tekeningen en berekeningen toegelicht. Met name ook de fiscaliteit speelt daarbij een rol: in samenwerking met fiscalisten wordt een zo gunstig mogelijk traject gekozen.

De haalbaarheidsrapportage mondt uit in een advies en biedt tevens al een aantal aanknopingspunten voor de verdere uitwerking, mocht de opdrachtgever daartoe besluiten.