Exploitatie-verkenningen:

Geen van de genoemde haalbaarheidsonderzoeken, bedrijfsverplaatsingen, gebieds- en projectontwikkelingen zijn denkbaar zonder een gedegen exploitatie-verkenning.

Dat is niet alleen nodig voor een verantwoord besluit door de opdrachtgever, maar ook het overleg met de lokale overheid vraagt – met name ook in het kader van de Grondexploitatiewet – meer en meer om transparantie waar het gaat om de projectexploitatie.

Van Steensel Consultants maakt deze exploitatie-verkenningen zelf en kan in zeer gecompliceerde gevallen altijd een beroep doen op een van haar partners.

Het voert in dit kader te ver om te laten zien hoe een projectexploitatie is samengesteld. In grote lijnen komen daarin de volgende hoofdstukken voor, die telkens weer zijn opgebouwd uit talrijke onderdelen:

  • Grondkosten
  • Ontwikkelingskosten
  • Kosten bouw- en woonrijpmaken
  • Bouwkosten
  • Beheer- en administratiekosten gedurende de loop van het project
  • Financieringskosten
  • Verkoopkosten, en last but not least:
  • Opbrengsten.