Projectontwikkeling

Op het punt van de plan- en projectontwikkeling is het zaak tevoren het gehele veld te overzien. Alleen als men daartoe in staat is, kan een nauwkeurige inventarisatie gemaakt worden van de fases en de stappen waarlangs men tot het gewenste doel kan komen. Alleen dán kunnen onverwachte en kostbare risico’s worden vermeden.

Van Steensel Consultants maakt daarom altijd aan het begin van een ontwikkelingstraject een nauwkeurige projectplanning. Het geraamde tijdbeslag en de kosten worden daarbij zo concreet mogelijk in beeld gebracht.

In het kader van deze planning wordt aandacht besteed aan de privaatrechtelijke aspecten, de publiekrechtelijke procedures en het daarvoor benodigde overleg met de (lokale) overheid, de fiscale en financiële planning, de marktverhoudingen etcetera.

Zie onderstaande referentie-projecten:

Voorbeeldproject Projectontwikkeling de Smis, Bladel

Voorbeeldproject Projectontwikkeling Marktstaete, Bladel