Procesmanagement:

Niet genoeg kan worden benadrukt hoe groot het belang is van een zorgvuldige procesplanning.

Het gaat daarbij om de vraag welke partijen, wanneer, welke rol moeten spelen in het proces. Bovendien is het van belang dat de verschillende stappen in de goede volgorde worden gezet.

Van Steensel Consultants heeft hierin de rol van procesdesigner en regisseur. De opdrachtgever bepaalt zelf, of en wanneer hij Van Steensel Consultants inschakelt bij de uitvoering van onderdelen van het proces: dat kan variëren van het vertegenwoordiging en optreden als gedelegeerd opdrachtgever tot bijvoorbeeld het voorzitten van informatiebijeenkomsten op kopersvergaderingen.