Herontwikkeling voormalige bedrijfslocaties

Als een voorafgaand onderzoek heeft aangetoond dat een bedrijfsverplaatsing dan wel bedrijfsliquidatie met een gezonde financiële basis mogelijk is, kan het bedrijf de achter te laten locatie natuurlijk verkopen.

Het is echter evengoed mogelijk een groter deel van de verdiencapaciteit van de mogelijke ontwikkeling zelf te genereren. Van Steensel Consultants is volstrekt onafhankelijk en kan de opdrachtgever adviseren en begeleiden in dit traject.

De opbrengst van de herontwikkeling kan aanzienlijk bijdragen aan de verplaatsing of sanering van het bedrijf, zonder dat daar grote risico’s tegenover staan.

Immers, het project is voor een koper interessanter naarmate de risico’s in de vorm van procedures (tijd en geld), onzekerheid over de haalbaarheid van de ontwikkeling etcetera, zijn weggenomen.

Om dat doel te bereiken is het nog niet nodig grote investeringen te doen: die komen in de regel pas bij de daadwerkelijke uitvoering van het project in de vorm van het bouwrijpmaken en het bouwen.

Zie onderstaande referentie-projecten:

Voorbeeldproject Herontwikkeling bedrijfslocatie Rosheuvel, Eersel

Voorbeeldproject Nieuwe Woon/Werklocatie Leemskuilen, Bladel

Voorbeeldproject Nieuwe woonlocatie Dennenoord, hapert