Herontwikkeling kloosters

Na de herontwikkeling van enkele kloosters te hebben gerealiseerd, werd Hans van Steensel door de Konferentie Nederlandse Religieuzen gevraagd een korte, praktische handleiding te schrijven.

Dit boekwerkje werd aan alle oversten van religieuze instituten in Nederland verzonden als een hulpmiddel om de eigen situatie te overwegen en aan te pakken.

   

Het eerste exemplaar van het boekje werd op 7 april 2008 door drs.Tjeu Timmermans O.Carm. overhandigd aan Mgr. Bär. Lees zijn toespraak.

Een exemplaar is te bestellen bij de KNR of Uitgeverij Matrijs te Utrecht. Het nummer is:  ISBN 978 90 5345 3575.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                          
                           

Voorbeeldproject Montfortanenklooster, Oirschot

Een van de kloosters waarmee Hans van Steensel zich indringend bezig heeft gehouden is het klooster van de Montfortanen te Oirschot. Zoals in veel kloostergemeenschappen deed zich ook daar de vraag voor wat men met het klooster zou willen, nadat de congregatie zich zou hebben teruggetrokken.

Uit enige oriënterende gesprekken bleek dat de Montfortanen een duidelijk doel voor ogen hadden: aanwending van het kloostercomplex voor de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk. Daarbij was het belangrijk dat het klooster een zo optimaal mogelijke opbrengst binnen de gegeven randvoorwaarden genereerde, omdat de Montfortanen ook een missie in ontwikkelingslanden te vervullen hebben.

Van Steensel nam de Montfortanen mee op reis langs de spanningsboog tussen doelen en randvoorwaarden: ideële én marktconforme modellen zijn ontwikkeld, waarbij geleidelijk aan een optimale residuele grondwaarde voor de Montfortanen werd gevonden.

Aldus ontstond een denkraam waarbinnen zowel de betrokken overheden als de Montfortanen zelf tot een verantwoorde keuze konden komen.