Versterking kernwinkelapparaat Bladel

In deze tijd, waarin het winkelaanbod te maken heeft met bedreigingen als de financiële crisis en de toename van verkopen via het internet, heeft Van Steensel Consultants enkele intiatieven ontwikkeld om te komen tot een verdere versterking van het kernwinkelapparaat van de kern Bladel.
 

Enkele voorbeelden van deze intiatieven zijn: de ontwikkeling van een plan voor de Poort van Bladel en de ontwikkeling van een plan voor de versterking van de winkelpool Snieders Vershof Passage. Deze projecten worden elders op deze website uitgebreider omschreven.

Daarnaast adviseerde Van Steensel Consultants BV de Ondernemers Vereniging Bladel alsmede de Vereniging van Vastgoedeigenaren in de BIZ (Bedrijven Investerings Zone Bladel) bij de totstandkoming van hun reactie op de Centrumvisie van de gemeente Bladel in 2014.