Van Dingenen Transport BV

Van Dingenen Transport BV is een nationaan en internationaal transportbedrijf dat logistieke diensten aanbiedt op vele terreinen. Ook Van Dingenen Transport was op zoek naar uitbreiding. Aangezien die niet ter plaatse kon worden gerealiseerd, zocht Van Dingenen contact met Van Steensel Consultants en verleende hem opdracht tot het verrichten van een verkenning naar de haalbaarheid van een mogelijke verplaatsing.
   

Een haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke verplaatsing, bracht al snel het overleg op gang tussen drie transportbedrijven, te weten Van Dingenen, Van der Heijden en Daris Expeditie.

Deze samenwerking heeft geresulteerd in het ontstaan van het Kempisch Logistiek Centrum. De verplaatsing daarheen van Van Dingenen Transport verloopt echter volgens een ander tijdspad dan die van de andere bedrijven in verband met de herontwikkeling van de achter te laten locatie.

Overleg daarover met de gemeente heeft uiteindelijk geleid tot het voornemen de achter te laten locatie her te bestemmen en te ontwikkelen tot een woningbouwlocatie voor circa 30 woningen als afronding van de kern Hapert.
Het woningbouwprogramma van de gemeente bood echter geen ruimte om die woningen eerder te realiseren dan vanaf 2014.

Dit heeft er toe geleid dat Van Dingenen gekozen heeft voor een nieuwbouw-locatie zo dicht mogelijk tegen het Kempisch Logistiek Centrum aan. Dit biedt de mogelijkheid de samenwerking met de andere transportbedrijven, onder andere op logistiek en facilitair gebied, voort te zetten. 

 

                   

De ontwikkelingsovereenkomst voor de Wijer (de achter te laten locatie) is inmiddels door de gemeente en Van Dingenen ondertekend.

De kaders voor de stedenbouwkundige ontwikkeling De Wijer zijn door de gemeenteraad vastgesteld en Van Steensel Consultants heeft de voorbereiding van het bestemmingsplan Dennenoord alsmede de benodigde deelonderzoeken afgerond. Het bestemmingsplan Dennenoord is door de Raad vastgesteld op 15 mei 2014 en is inmiddels onherroepelijk.

Zie voor een nadere beschrijving van dit plan elders op deze site.

 

 

                   

 


Ondertussen is de uitvoering van de 1e fase van de bedrijfsverplaatsing in volle gang: de nieuwbouw is inmidde3ls gereed en in gebruik genomen.