bedrijfsverplaatsing Schippers, Bladel.

Schippers Bladel is een internationaal opererend bedrijf in agrarische hulpmaterialen.

Het bedrijf beschikte daartoe in het centrum van Bladel over een hoofdkantoor met magazijnen en een opslag voor gevaarlijke stoffen, alsmede in Lommel (B) over een warehouse met distributiecentrum. Het bedrijf was toe aan een substantiële uitbreding, die ter plaatse niet mogelijk was.

Van Steensel Consultants adviseerde het bedrijf over een verplaatsing, mede gefinancierd uit de opbrengsten van een herontwikkeling ter plaatse. Nadat met de gemeente een convenant was gesloten werd een haalbaarheidsonderzoek opgestart.

Na acceptatie daarvan door het bedrijf en de gemeente, werd in goed overleg met deze gemeente en enkele partners gewerkt aan de herontwikkeling van de locatie tot een nieuwe aantrekkelijke woonwijk: Mastbos.

Schippers Bladel zelf verhuisde met de opbrengst van de herontwikkeling naar een nieuwe bedrijfslocatie aan het Rond Deel te Bladel. Daar werd in nauwe samenwerking met Keeris Architecten en Van Steensel Consultants een nieuw bedrijfspand ontwikkeld dat inmiddels in gebruik is genomen.               

 

 

 

 

 

Het bestaande hoofdkantoor aan het Rond Deel, Bladel.

Ook het plan Mastbos is inmiddels voltooid en biedt vele inwoners van Bladel een passende huisvesting in een aantrekkelijke omgeving in de directe nabijheid van zowel het centrum van Bladel als het groene, bosrijke buitengebied.

Inmiddels heeft Schippers wereldwijd een zodanige groei doorgemaakt dat de bouw van een nieuw representatief hoofdkantoor noodzakelijk is. Daartoe is op voorstel van Van Steensel Consultants een in het oog springende locatie gekozen aan de westelijke entree van Bladel. De grond is van de gemeente aangekocht nadat door LSWA Architecten een aansprekend ontwerp is gemaakt.

Het bestemmingsplan is inmiddels aangepast en het plan is nagenoeg gereed voor realisatie.                   


                    Het ontwerp van LSWA Architecten voor het nieuwe hoofdkantoor van Schippers te Bladel.