Voorbeeld herontwikkeling bedrijfslocatie Rosheuvel, Eersel.

 

Het varkensfokbedrijf van de Maatschap Kox aan de Rosheuvel te Eersel had behoefte aan uitbreiding, terwijl de nabijgelegen woonbebouwing van de kern Eersel eerder behoefte had aan een beëindiging van de geurhinder.

In opdracht van de Maatschap zocht Van Steensel Consultants naar een mogelijkheid om te komen tot een gedegen financiële sanering van het bedrijf en vond die in de vorm van de ontwikkeling van een (gedeeltelijke Ruimte-voor-Ruimte) woonlocatie.

Samen met Vivaco Eersel bv, die over een belendend gebied kon beschikken, werd in goed overleg met de gemeente een aantrekkelijk woongebied Rosheuvel ontwikkeld. Naast een aantal villa-kavels en vrije sector-woningen, is hier op verzoek van de gemeente ook plaats gemaakt voor 12 starterswoningen, die in samenwerking met Trudo worden gerealiseerd.                   

 

Het bestemmingsplan Rosheuvel is inmiddels onherroepelijk en de kavels zijn in de verkoop. Belangstellenden kunnen zich wenden tot Box Makelaardij te Bladel en Van Santvoort Makelaars te Eersel. 

De uitvoering is gestart op 27 september 2011 (zie de nieuwsrubriek) en inmiddels zijn al een aantal villa’s gerealiseerd.  Er zijn echter nog enkele woningbouwkavels te koop. Zie de website van het plan:  www.planrosheuvel.nl 


       

               


 

 

 

Enkele ontwerpen van Architectenbureau Sengers voor het plan Rosheuvel voor in aanbouw zijnde of  reeds gerealiseerde vrijstaande woningen in het plan Rosheuvel.