Ruimte voor Ruimte ontwikkeling Slingerbos / De Kruik, Oirschot:

Voor een groot aantal particuliere eigenaren van percelen in het gebied Moorland te Oirschot was het een droom op het eigen perceel een vrijstaande woning te bouwen. Moorland is een door het Wilhelminakanaal afgescheiden gedeelte van Oirschot dat een overgang vormt van de kern naar het buitengebied. Het gebied kenmerkt zich door nieuwe ontwikkelingen in een oud landschap, het is dicht gelegen tegen sport- en recreatievoorzieningen van Oirschot in een parkachtig landschap.
Deze groep particulieren wendde zich tot Bouwbedrijf Van Breemaat en Van Steensel Consultants met de vraag hen bij deze ontwikkeling te ondersteunen.

Van Steensel Consultants startte met de opstelling van een exploitatieverkenning, een projectplanning en een samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende eigenaren. Vervolgens werd in nauw overleg met de gemeente gekozen voor een Ruimte voor Ruimte ontwikkeling, waarbij in totaal 15 nieuwe bouwkavels op ruime percelen ontstonden. Alle werkzaamheden werden begeleid door een werkgroep bestaande uit een delegatie van de grondeigenaren, Van Steensel Consultants plande en coördineerde de voortgang, bereidde de vergaderingen voor en legde de resultaten vast in verslagen.
 

 

 

Samen met Croonen Adviseurs werd een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan voorbereid, die uiteindelijk door de gemeente werden overgenomen. In de met de gemeente gesloten ontwikkelingsovereenkomst werd ook de aanleg van de openbare voorzieningen (het bouw- en woonrijp maken van het plan) overgelaten aan de ontwikkelende partijen.
Voor de uitwerking van deze plannen schakelde Van Steensel Consultants het bureau Akertech in, de uitvoering werd gedaan door Huijbregts Wegenbouw te Reusel.

 

 

 

 

Toen het er naar uit begon te zien dat het bestemmingsplan de eindstreep zou gaan halen, verleende een groot deel van de groep eigenaren de opdracht tot het uitwerken van hun woning collectief aan Keeris Architecten te Eersel.
Intussen is de eerste steen gelegd door wethouder Machielsen van de gemeente Oirschot, en zijn de eerste woningen in aanbouw.

     

 

Geconcludeerd mag worden dat deze vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap heeft geleid tot een gestroomlijnd proces en een substantieel inkoopvoordeel voor de deelnemers.

Voor de gemeente was het een voordeel dat men niet van doen had met 15 verschillende eigenaren.
Intussen zijn er nog enkele percelen te koop. Hebt u interesse, klik dan op: http://www.vandemeerendonkmakelaars.nl