Ontwikkeling nieuwe winkel- en woonlocatie Poort van Bladel:

De Markt van Bladel is sinds de opening van Marktstaete weer opnieuw de horeca- huiskamer van Bladel geworden. De westelijke poort van het kernwinkelgebied is daarmee voor een belangrijk deel opgewaardeerd maar nog niet helemaal af.

Met name aan de toegang tot de Markt vanaf de rotonde bij de Europalaan ontbreekt een duidelijke toegang. Om die reden is in opdracht van de eigenaar door Van Steensel Consultants in nauwe samenwerking met LSWA Architecten een woon-, winkelgebouw ontwikkeld dat bijdraagt aan de totstandkoming van een nieuwe voordeur tot het centrum: de Poort van Bladel.

Het betreft een winkelcomplex aan de noordzijde tot de toegang tot de Markt, direct tegen het gemeentehuis aan. Aan de zuidzijde bevinden zich al enkele winkels die de aansluiting met de Markt een beetje missen. Het is dan ook de bedoeling van dit plan dat het de Markt als poort versterkt, zowel functioneel (winkels) als stedenbouwkundig.

De massa van het ontwerp is daarop afgestemd: het telt 3 woonlagen boven op de winkel: het parkeren is ondergronds voorzien. Het gemeentebestuur heeft het plan als een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan Centrum Bladel 2013.

Daarmee is de kiel voor deze ontwikkeling gelegd: het wachten is nog op de uitvoering.