Nieuwe woon- werklocatie Eikenbos, Bladel:

 

In het overgangsgebied tussen de woonbebouwing aan de Bleijenhoek en de bedrijfsbebouwing op het Bedrijventerrein Mastbos te Bladel, heeft Eikenbos Ontwikkeling BV het intiatief genomen om te komen tot de ontwikkeling van een woon/werklocatie. Dit intiatief werd in goed overleg met de gemeente Bladel uitgewerkt.

Vervolgens werd een ontwikkelingsovereenkomst gesloten waarbij de gronden van Eikenbos Ontwikkeling en van de Gemeente Bladel werden ingebracht om te komen tot uitvoering van dit initiatief.

In opdracht van Eikenbos begeleidde Van Steensel Consultants dit traject en verleende vervolgens opdracht aan Agel Adviseurs te Oosterhout om de nodige onderzoeken in te stellen en een ontwerp-bestemmingsplan te ontwikkelen. Dit plan is inmiddels voorgelegd aan de gemeente en zal binnenkort met de omgeving worden overlegd en daarna in procedure worden gebracht.

Het plan voorziet in de bouw van maximaal 6 bedrijfskavels voor de bouw van een bedrijfshal met woning. De oppervlakte van de kavels varieert gemiddeld tussen 100 en 1200 m2. De verkaveling is echter flexibel dus een groter kavel is eveneens mogelijk.