Landgoed Berkterheide, Bergeijk.

Op initiatief van de heer Arthur Burgmans, directeur eigenaar van Multifix BV te Bergeijk, werd door Croonen Adviseurs een plan ontwikkeld voor de realisatie van een zogenaamd nieuw landgoed in de gemeente Bergeijk. Dit plan voorziet in de aanleg van circa 14 ha nieuwe natuur in Bergeijk, waarvan het grootste deel openbaar toegankelijk wordt. Tevens voorziet het landgoed in de bouw van een nieuw landhuis en enkele andere vrijstaande villa’s. Van Steensel Consultants ondersteunde de initiatiefnemer in het ontwikkelproces, het overleg met de gemeente en de met het plan samenhangende beroepsprocedures.
 


Ook de fam Smolders-Schoone verzocht Van Steensel Consultants haar te ondersteunen bij de sanering van de voormalige palingkwekerij, die in de directe omgeving van het nieuwe landgoed gelegen is.

In nauwe ruimtelijke samenhang met het nieuwe landgoed werd een plan ontwikkeld voor de bouw van twee nieuwe vrijstaande villa’s op het perceel van de palingkwekerij. Ook hiervoor werden de nodige onderzoeken verricht en een bestemmingsplan ontwikkeld. Van Steensel Consultants adviseerde de eigenaren en onderhandelde namens hen met de gemeente.

          


Nadat de Raad van State een beroep tegen het landgoed door derden on gegrond heeft verklaard, zijn de beide onderling samenhangende bestemmingsplannen onherroepelijk. De voorbereiding van de uitwerkingsplannen en de realisatie daarvan is voorzien voor 2015.