Integratie en uitbreiding Snieders Vershof Passage, Bladel:

Zoals meer winkelgebieden, staat ook het winkelgebied van Bladel onder druk: toename van internetverkoop, economische crisis enz zijn daar debet aan. Het is dus zaak het kernwinkelapparaat van een kern zoveel mogelijk te versterken. Na een analyse van het kernwinkelgebied van Bladel kwamen wij tot de conclusie dat de beide poorten van het kernwinkelgebied – die van groot belang zijn voor het functioneren ervan – versterking behoeven.

De westelijke poort tot het kernwinkelgebied – De Markt – is onlangs al versterkt door de realisering van het project Marktstaete. Bovendien is er nog een plan ontwikkeld voor de Poort van Bladel. Aan de oostelijke poort, het gebied rond Albert Heijn / Vershof, schortte echter nogal wat. Deze poort behoeft een wezenlijke versterking.

In nauwe samenwerking met alle betrokken ondernemers uit de Vershof en de Sniederspassage ontwikkelde Van Steensel Consultants BV een masterplan voor de versterking van deze poort, gebaseerd op een opheffing van de zwakke punten en een versterking van de sterke punten.

Met name herkenbaarheid, uitstraling, ontsluiting en parkeren vormden de belangrijkste aandachtspunten. Bovendien bleek dat de winkelcomplexen Sniederspassage en Vershof,  volstrekt gescheiden functioneerden. Het masterplan omvat o.a. een uitbreiding van de Sniederspassage ten behoeve van de Albert Heijnvestiging en andere randwinkels, een uitbreiding van de Vershof en een nieuwe gezamenlijke uitbreiding en herinrichting van een gemeenschappelijk parkeerterrein. Het uiteindelijk doel is een winkelpool dat als een one stop shopping centre functioneert en als zodanig zo aantrekkelijk is dat het koopkrachttoevloeing genereert waar het gehele kernwinkelgebied van Bladel van profiteert.

Het masterplan werd door de gemeente Bladel omarmd en direct vertaald in het nieuwe bestemmingsplan Centrum Bladel 2013.

De realisering van het masterplan wordt door Van Steensel Consultants BV gemanaged en bestaat grofweg uit drie fasen:

  1. De samenvoeging van de beide parkeerterreinen, de uitbreiding en herinrichting ervan en de nieuwe ontsluiting vanaf de Victor de Bucklaan richting Molenstraat;
  2. De uitbreiding en herinrichting van de Sniederspassage, en
  3. De verdere integratie van de winkels in de Sniederspassage en de Vershof, al dan niet in samenhang met de uitbreiding van de Vershof.

De fase 1 en 2 zijn inmiddels gerealiseerd en de uitwerking van fase 3 is in voorbereiding.