Herontwikkeling voormalige AbnAmro bank, Bladel:

 

De Markt van Bladel wordt nog ontsierd door het leegstaande voormalig bankkantoor van AbnAmro-bank. SOG BV kocht dit kantoor en gaf opdracht aan Van Steensel Consultants BV een herontwikkkelingstraject te starten om te komen tot de sloop en nieuwbouw van commerciële ruimten en appartementen.

 

Samen met Ad Goossens Bouwontwerp werd een plan ontwikkeld voor de bouw van een nieuw multi-functioneel gebouw met commerciële ruimten op de begane grond, een parkeergarage in de kelder en appartementen op de hoger gelegen verdiepingen.

Het ontwerp van dit gebouw is afgestemd op het naastgelegen gemeentehuis van Bladel en vormt de overgang naar de verderop aan de Van Dissellaan gelegen lagere bebouwing. Het plan werd om principe-medewerking voorgelegd aan de gemeente die – na uitvoerig overleg in de Commissie Grondgebied én de Gemeenteraad- instemde met de voorgenomen ontwikkeling. Belangrijk element in de discussie vormde de vraag of dit plan op zicxhzelf of als onderdeel van een grotere ontwikkeling rond De Posthof moest worden gezien.

De mogelijke herontwikkeling van De Posthof wordt door velen alles zeer wenselijk ervaren, maar de omstandigheden rond dit project maken een spoedige realisering zeer moeilijk. Besloten is daarom de ontwikkelingen rond de voormalige AbnAmro-bank afzonderlijk in gang te zetten. De plannen worden momenteel uitgewerkt.