Dennenoord: een nieuwe woonlocatie voor Hapert:

In het kader van het bedrijfsverplaatsingstraject van Van Dingenen Transport BV van de Wijer naar het Kempisch Bedrijven Park, speelt de herontwikkeling van de oude loactie aan de Wijer financieel; gezien een belangrijke rol.

Echter ook voor de kern Hapert is deze locatie van grote betekenis: het gebied is mooi gelegen aansluitend aan de kern, binnen de nieuwe infrarstructuur van de Provinciale Weg, in de nabijheid van het Kempisch Bedrijven Park en de aansluiting op de A67 en toch mooi grone gelegen naast het landschapsbos van het KBP.

Het is daarom dat in overleg met de gemeente is besloten dit gebied te ontwikkelen als de nieuwe woonlocatie Dennenoord. De formule die Van Steensel Consultants BV daarvoor gebruikt heeft, is in samenwerking met Croonen Adviseurs en LSWA Architecten ontwikkeld als een antwoord op de vraag naar een flexibel, aanpasbaar bestemmingsplan met directe bouwtitel.          

 

Dat betekent dat in de praktijk het plan in een interactief proces tussen vragers en aanbieders van woningen geheel kan worden ontwikkeld en uitgewerkt naar de wensen van de kopers, zonder dat daarvoor nog een tijdrovende bestemmingsplan-procedure moet worden gevolgd met het risico dat de betrokken kopers weer afhaken.

We noemen dit een flexibel eindplan: een bestemmingsplan waarin nog veel mogelijk is maar dat tegelijktertijd de grondslag biedt voor het verlenen van bouw (omgevings-)vergunningen door de gemeente.

Dit bestemmingsplan Dennenoord is op 15 mei 2014 door de Raad van Bladel vastgesteld en is inmiddels onherroepelijk. De uitvoering van het plan zal binnenkort ter hand worden genomen.

Nevenstaande verkaveling is dus slechts een suggestie: de definitieve invulling vindt plaats in samenwerking met de kopers.