Voorbeeld binnenstedelijk gebied de Smis, Bladel.

Het centrum van Bladel kenmerkt zich door de voornaamste winkelstraat: de Sniederslaan en de ter verlichting van de verkeersdruk in deze straat aangelegde omleidingsroute: de Victor de Bucklaan. 

In de hoek tussen deze twee straten heeft Kasteelstaete Vastgoed NV een aantal winkelpanden c.q. woningen verworven. Op deze locatie werd in nauwe samenwerking met Keeris Architecten en Van Steensel Consultants een plan ontwikkeld dat voorziet in een vergroting van het winkelaanbod, van het openbaar park Baelemanshofje, maar ook van het aantal woningen en parkeerplaatsen op deze plek in het centrum van Bladel.

De oplossing is gevonden in de sloop van de aanwezige bebouwing, gevolgd door een herontwikkeling bestaande uit 3 separate gebouwen. Het grootste daarvan is gelegen op de hoek Sniederslaan / Sportparkstraat en biedt plaats aan circa 1700 m2 winkelruimten, waarboven in 3 bouwlagen circa 42 appartementen en aan de zijde van het Baelemanshofje nog eens 4 ateliers. Bij wijze van overgang naar de ten zuiden van het plangebied gelegen lagere woningen, wordt een gebouw 2 gerealiseerd dat meer lijkt op een herenhuis, bestaande uit 2 lagen met kap, waarin 6 appartementen worden ondergebracht. Tenslotte wordt tussen de Sportparkstraat en de Victor de Bucklaan een derde appartementengebouw gerealiseerd bestaande uit 2 resp.3 bouwlagen aan de Victor de Bucklaan, dat plaats biedt aan 24 appartementen.                                  

De appartementen zijn met name bedoeld voor starters: het woonprogramma én de vrij op naamprijs zijn daarop afgestemd. Onder de gebouwen 1 en 3 worden parkeergarages gerealiseerd waarin de parkeerbehoefte volledig kan worden opgevangen.

De uitvoering van fase 1 en fase 2 van het project is begonnen met de officiële handeling op 2 september 2011. Het hoogste punt werd bereikt op 22 oktober 2012 en de oplevering van winkels en woningen heeft inmiddels plaats gevonden. Alle appartementen zijn verkocht en de commerciële ruimten zijn verhuurd.

Inmiddels is ook de uitvoering van de 3e Fase daadwerkelijk begonnen:    www.hetaambeeldbladel.nl