Appartementencomplex Beukenbos, Bladel

Reeds bij de ontwikkeling van het plan Mastbos werd rekening gehouden met de mogelijke bouw van een aantal appartementen op het achterterrein van de voormalige bedrijfslocatie van Schippers Bladel. Aangezien op dat moment echter onvoldoende informatie bekend was over de mogelijke uitwerking van dat idee, werd in het bestemmingsplan Mastbos volstaan met het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid voor dit doel.

Na de realisering van de bedrijfsverplaatsing van Schippers Bladel naar het Rond Deel, werd in samenwerking met Keeris Architecten te Eersel het ontwerp van een plan voor de bouwe van 13 appartementen ter hand genomen. De uitdaging was deze plek zo in te vullen dat het plan een volwaardige aansluiting heeft met de aanwezige voorbouw en tegelijktijd de aanzet zou kunnen zijn voor een mogelijke verdere stedenbouwkundige versterking van de hoek Beukenbos / Bleijenhoek.

Bovendien moest de parkeerbehoefte deels worden opgevangen in een ondergrondse parkeergarage, waartoe de bestaande kelder moest worden herbouwd.

In overleg met de gemeente werd gekozen voor een aangepast ontwerp voor 13 appartementen in 3 bouwlagen op een nieuwe parkeerkelder. Met de gemeente werd een exploitatieovereenkomst gesloten. De wijzigingsprocedure werd met goed gevolg doorlopen en inmiddels is de bouw van de appartementen in volle gang.

Het nieuwbouwcomplex is inmiddels volledig voltooid en de appartementen zijn verhuurd.