Hoogste punt Begeleid Wonen project De Heffe bereikt:

In Bladel wordt hard gewerkt aan de bouw van het kleinschalig begeleid wonen project voor jongeren De Heffe. op 5 oktober 2018 werd in aanwezigheid van onder andere wethouder Fons d’Haens van de gemeente Bladel en een aantal toekomstige bewoners, de vlag gehesen ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt. Ton Gijsbers memoreerde de uitstekende samenwerking met architect Marc Barben van Gewoon Architecten, aannemer Ben van der Heijden en de gemeente. De zorg en begeleiding  in dit project is in handen van de Zorgboerderij Bij de Pinken. 

Namens de Zorgverleners waren Arjan Geenen, Janneke Suij en Linda van Krieken aanwezig. De toekomstige bewoners genoten van de gebeurtenissen in en om hun nieuwe woningen.

Hoge bouwkosten leidt tot vertraging bij projecten

De spectaculaire stijging van de bouwkosten onder meer door gasloos bouwen en de stijging van lonen maar vooral van materialen en installaties, heeft zo zijn gevolgen voor de woningmarkt. Meer en meer zien we aarzelingen bij opdrachtgevers om in de huidige tijd over te gaan tot daadwerkelijke investeringen in bouwprojecten. 

Met name ook in de Kempen heeft dat zo zijn gevolgen voor de woningzoekenden. Gelukkig heeft een van onze cliënten, SchipVast besloten om enkele projecten – weliswaar met enige vertraging – toch maar tot uitvoering te brengen. Zo zal bij het project Beukenbos, IIe fase, in 2019 worden gestart met de bouw. Dit betreft 18 huurappartementen te Bladel. In Bergeijk wordt waarschijnlijk ook in 2019 worden gestart met de bouw van de appartementen in het project de Snor naast het gemeentehuis van Bergeijk.

Daarna zal in 2020 worden begonnen met de bouw van 57 appartementen in het project de Specht te Bladel.

Uitvoering Villa Bleijenburgh in volle gang

De uitvoering van Villa Bleijenburgh, een kleinschalig complex met woon/zorg-appartementen met luxe voorzieningen te Bladel, is in volle gang. De parkeerkelder is gebouwd en de wanden voor de begane grond zijn al gesteld. Ook de informatieavond voor kandidaat-huurders is inmiddels gehouden en er was sprake van buitengewoon grote belangstelling. De oplevering van de woningen is voorzien in de lente van 2019.

Bestemmingsplan De Snor, Bergeijk vastgesteld.

Samen met SchipVast en Keeris Architecten hebben wij een plan ontwikkeld voor de herontwikkeling van de locatie van café De Snor aan de Burgemeester Magneestraat te Bergeijk. Direct naast het gemeentehuis van Bergeijk komt een appartementencomplex met in totaal 18 appartementen. Tegen het plan waren enkele zienswijzen ingediend. 

De gemeenteraad van Bergeijk heeft op 26 april 2018 onder ongegrondverklaring van alle zienswijzen het bestemmingsplan vastgesteld. 

 

De Mulder, Reusel: uitspraak Raad van State positief

In het beroep tegen het vastgesteld bestemmingsplan voor De Mulder te Reusel heeft de Raad van State op 25 april 2018 een tussenuitspraak gedaan waarbij de gemeente gelast werd het bestemmingsplan op een klein onderdeel aan te passen voor wat betreft de parkeer-regels. De gemeenteraad heeft bij besluit van 3 juli j.l. het bestemmingsplan verbeterd vastgesteld. Het betreft eigenlijk alleen een juridische correctie, want inhoudelijk heeft de RvS reeds aangegeven geen aanleiding te zien om de berekende parkeerbehoefte in twijfel te trekken. Ook ten aanzien van de andere beroepsgronden heeft de RvS reeds uitgesproken daarin geen grond te zien het bestemmingsplan te vernietigen.

De gemeente verwacht nu op korte termijn een finale uitspraak van de Raad van State waardoor naar verwachting het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Dat betekent weer dat de omgevingsvergunning voor de bouw van de 48 appartementen binnenkort kan worden aangevraagd. De bouw is voorzien voor 2019.

Omgevingsvergunning De Heffe verleend

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 4 januari 2018 de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 7 zorgappartementen in het begeleid-zelfstandig-wonen-project De Heffe.

Met de uitvoering is inmiddels begonnen overeenkomstig het onderstaande nieuwsbericht.

De verwachting is dat de woningen maart 2019 gereed zijn voor bewoning.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Zorgboerderij Bij de Pinken.