Sanering en herontwikkeling De Mulder, Reusel:

De locatie van de voormalige molen aan de Molenstraat te Reusel heeft de afgelopen decennia vele uiteenlopende functies gehad zoals opslag en verkoop van diervoeders, taxibedrijf enz. De bebouwing is ook in de loop van de jaren steeds weer aangepast en uitgebreid en vertoont daardoor weinig samenhang. De rest van de Molenstraat ontwikkelde zich meer en meer als woonstraat, waardoor de bestaande bedrijfsbebouwing hoe lang hoe meer als storend in de omgeving werd ervaren.

Kasteelstaete Vastgoed NV – bekend van projecten in de omgeving als Marktstaete, de Smis en het Aambeeld te Bladel – verwierf het complex in 2015 en voeg ons het projectmanagement van de voorgenomen herontwikkeling ter hand te nemen. Samen met de opdrachtgever en GeWoon Architecten te Bladel werd een plan ontwikkeld voor de bouw van 48 appartementen in de goedkope koop- en huursector.

Het plan werd begin 2016 gepresenteerd aan het gemeentebestuur van Reusel en mocht na enige tijd de instemming van de gemeente verkrijgen. Sedertdien wordt volop gewerkt aan het verrichten van de nodige onderzoeken, het maken van het voorontwerp-bestemmingsplan en het uitwerken van de bouwplannen.

Uitvoering is voorzien in 2017.