De Heffe: naar een kleinschalig woonzorg-complex:

In opdracht van het Samenwerkingsverband De Heffe heeft Van Steensel Consultants in samenwerking met GeWoon Architecten een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de mogelijke realisering van een aantal woonzorg appartementen ten behoeve van pupillen van Zorgboerderij Bij de Pinken. Bij deze pupillen en hun ouders leeft – naast de reeds verleende zorg –  al jarenlang een toenemende behoefte aan huisvesting.

Gezocht werd naar de samenwerking met een vastgoedeigenaar en een locatie in de kern Bladel: niet in de drukte van het centrum, aan de rand maar toch op fietsafstand van de winkels en de voorzieningen. Deze locatie werd gevonden aan de Heffe te Bladel.

Het haalbaarheidsonderzoek toonde aan dat een vervangende nieuwbouw de beste en ook meest haalbare optie is. Dit plan werd gepresenteerd aan het College van B en W. die er in principe het maatschappelijk belang en de ruiomtelijke haalbaarheid wel van in zien. Momenteel is een principe-verzoek bij het gemeentebestuur in behandeling. Als dit positief wordt beoordeeld, zijn wij waarschijnlijk de rest van 2016 druk doende met de nodige planuitwerkingen, onderzoeken en bestemmingsplanvoorbereiding.

Als dat alles goed verloopt zou de bouw in 2017 kunnen plaats vinden.

impressie van de zuidoost-zijde van het wooncomplex
impressie van de zuidoost-zijde van het wooncomplex