Afronding project Beukenbos: Fase 2:

Door de succesvolle realisatie van Beukenbos 1e fase én de transformatie van voormalige winkel- en kantoorruimte aan de Bleijenhoek, is een min of meer samenhangend wooncluster ontstaan met een binnenplaats en een parkeergarage.

SchipVast heeft inmiddels ook de belendende panden Bleijenhoek 1A en 17B verworven, waardoor het wooncluster Beukenbos kan worden voltooid door realisatie van Beukenbos, 2e fase.

In samenwerking met Keeris Architecten is een plan gemaakt dat aansluit op de 1e fase qua binnenplaats, ontsluiting, bouwhoogte e.d. en dat de storende bebouwing op de hoe van de Bleijenhoek en het Beukenbos vervangt door een nieuw appartementen-gebouw met in totaal 38 appartementen.

Gevelbeeld Beukenbos
Gevelbeeld Beukenbos

                                                   Gevelbeeld Beukenbos 2e fase vanaf het Laar

36 appartementen voldoen aan Woonkeur en zijn dus geschikt voor meedere doelgroepn zoals starters, 1 of 2 persoons-huishoudens en senioren. 2 grotere hoekappartementen voldoen ook aan Woonkeur Plus en zijn daarmee uitermate geschikt voor senioren. Het complex is eveneens toegankelijk voor mensen met een beperking.

Het plan is in principe akkoord bevonden door de gemeente en momenteel worden alle onderzoeken verricht ten behoeve van een goede ruimtelijke onderbouwing. Naar verwachting zal het plan in de 2 helft van 2016 worden vergund waarna met de bouw zal worden begonnen.

                                                       Gevelbeeld op de hoek Bleijenhoek / het Laar