Bedrijfsverplaatsing Cotax Transport, Reusel:

De aanwezigheid van Cotax Transport in de woonomgeving van de Mierdseweg te Resuel zorgt al vele jaren voor onrust in de buurt en bij het bedrijf. Klachten van omwonenden over af- en aanrijdende vrachtwagens en het laden en lossen, leidden tot acties van de gemeente. Daartegen verweerde het bedrijf zich – soms met succes – in allerlei juridische procedures.

Eerdere pogingen om het bedrijf te verplaatsen leken zonder financiële bijdragen van de overheid niet te lukken. Tegelijkertijd kwam de einddatum van de door de gemeente afgegeven gedoogbeschikking in zicht. In die situatie wendde het bedrijf zich tot Van Steensel Consultants met het verzoek haar in deze zaak te adviseren.

Na een eerste haalbaarheidsscan, waarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden van een bedrijfsverplaatsing opnieuw in beeld werden gebracht aan de hand van milieu-hygiënische, planologische en financiële verkenningen. Op basis daarvan besloot Cotax ons opdracht te geven het traject verder uit mte werken.

Reeds op 9 december 2015 konden we in een sessie met het gemeentebestuur de plannen voor de herontwikkeling van de huidige bedrijfslocatie tot een aantrekkelijk woongebied én de daardoor financieel mogelijk geworden plannen voor de nieuwbouw op het Kempisch Bedrijven Park presenteren.

Het gemeenbestuur aarzeld niet lang en gaf binnen korte tijd een positief principe-standpunt af. Sedertdien wordt aan de uitwerking van de beide plantrajecten gewerkt.

De nieuwbouw op het KBP wordt gerealiseerd in 2016 en de herontwikkeling van de bestaande bedrijfslocatie wordt voorzien vanaf 2017.