Onze meerwaarde voor bedrijven en instellingen:

 

Van Steensel Consultants BV is al vele jaren actief als consultant voor bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar de beste aanwending van hun vastgoed.
Op basis van een veelzijdige kennis en ervaring staan wij hen bij in het proces van onderzoeken en afwegen van verschillende ontwikkelingscenario’s.
Het kompas in ons logo staat voor het vinden van de juiste koers!

Dat doen wij door een verkenning van de verschillende mogelijkheden: wij verrichten onderzoek naar de juridische, ruimtelijke, technische en financiële aspecten van deze opties en beoordelen de haalbaarheid ervan.

Op deze basis adviseren wij opdrachtgevers over te maken keuzes en coachen en begeleiden wij hen bij de uitvoering ervan. Voor de uitzonderlijke gevallen dat meer specialistische inbreng nodig is, beschikken we over een partnernetwerk van fiscalisten, juristen, architecten, stedenbouwkundige en civieltechnische advies-bureaus met wie we structureel samenwerken.

Ondernemers met vastgoed worden vaak benaderd door projectontwikkelaars die hun positie willen kopen. De praktijk toont aan dat deze ondernemers goed in staat zijn zelf de meerwaarde van hun vastgoed te verzilveren door het proces van herontwikkeling onder onze begeleiding verder te brengen. Juist in die ontwikkelingsfase zijn de investeringen nog beperkt en is de waardetoevoeging groot.