Appartementen De Mulder in Reusel in volle aanbouw

Aan de Molenstraat in Reusel werkt de bouwcombinatie VG Bouw en DaBa Bouw voortvarend aan de bouw van het appartementengebouw De Mulder. Dit project dat op de plaats komt waar in vroeger tijden de molen van Reusel heeft gestaan, biedt ruimte aan 48 appartementen in de huursector.

De verhuur is in handen van Vosters Onroerend Goed te Bladel.

Het complex is naar verwachting rond de jaarwisseling 2021- 2022 gereed voor bewoning.

Archeologisch onderzoek Kerkweg, Hulsel

Ten behoeve van de bouw van een nieuwe villa wordt momenteel aan de Kerkweg te Hulsel in opdracht van Van Steensel Consultants door Transect een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Het Eindhovens Dagblad besteedde daar in haar editie van zaterdag 8 mei 2021 aandacht aan.

Tijdens dit onderzoek werd tevens een puntgave kruik gevonden. Deze kruik die waarschijnlijk laat-middeleeuws is wordt nader onderzocht. 

Bouw luxe huurappartementen De Vlashof, Reusel in voorbereiding

De voorbereiding van de uitvoering van het door ons in samenwerking met GeWoon Architecten ontwikkelde plan De Vlashof te Reusel is begonnen met de asbestsanering en sloop van de bestaande gebouwen door Huijbregts Infra.

Na de sloop gaat het archeologisch proefsleuvenonderzoek van start. Daarna wordt er gestart met de verplaatsing van kabels en leidingen en een trafostation door Enexis. Naar verwachting kunnen we rond de bouwvak 2021 starten met de bouw.

Bouw appartementencomplex De Mulder te Reusel begonnen

Onlangs ondertekenden de opdrachtgevers P. Vosters en T. Adriaans de aannemingsovereenkomst voor de bouw van 44 appartementen aan de Molenstraat te Reusel met VG Bouw.

Het project werd door een planteam bestaande uit de opdrachtgevers, GeWoon Architecten en projectmanager Hans van Steensel ontwikkeld. Met de bouw is inmiddels begonnen.

De appartementen worden verhuurd door Vosters Onroerend Goed te Bladel. Klik hier voor meer informatie.

Wonen in een landschapspark: Hollandsch Erf te Hapert

 

Op de plaats van een voormalige agrarisch bedrijf hebben wij voor de opdrachtgever samen met Urbitom een plan ontwikkeld voor de bouw van in totaal 12 villa’s in een aan te leggen landschapspark. Eind oktober 2020 informeerden we de buurtbewoners tijdens een informatiebijeenkomst in Den Tref in Hapert.

Het plan werd enthousiast ontvangen en momenteel wordt er hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen in een landschapsinrichtingsplan en een bestemmingsplan. Voor het bouw- en woonrijpmaken werken wij samen met Grasveld Civiele Techniek.

Met de sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen is inmiddels begonnen.

De kavels liggen in een groen landschap dat ingericht wordt met houtwallen en groensingels, boomgaarden en dierenweides met de nodige wandelpaden.

Naar verwachting komen de eerste villa kavels in de loop van 2021 in de verkoop./ Nadere informatie volgt.

Appartementen De Specht te Bladel gereed

De in opdracht van SchipVast ontwikkelde 57 huurappartementen aan de Specht te Bladel zijn gebouwd door Gebrs. Van Gisbergen. Zij zijn inmiddels bijna gereed en de bewoners krijgen een dezer dagen de sleutel. Het complex wordt op 21 mei 2021 officieel geopend door Wethouder Fons d’Haens van de gemeente Bladel. voor een actuele drone impressie klikt u hier.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van het buitenterrein. Daarna kunnen weer 57 huishoudens een fraaie woning betrekken nabij het voorzieningencentrum van Bladel.

De appartementen worden verhuurd door SchipVast. Voor meer informatie klik hier.

 

Beukenbos II in aanbouw

Bouwbedrijf Borrenbergs uit Luijksgestel is voortvarend aan de slag met de bouw van de 18 appartementen met parkeergarage in Beukenbos II. Wij hebben dit project samen met SchipVast ontwikkeld. Het project betreft 3 kamer appartementen die alle voldoen aan Woonkeur en daarmee geschikt zijn voor alle woningzoekenden, maar met name ook starters, senioren en woningzoekenden met een beperking kunnen hier terecht.

De woningen zijn naar verwachting na de zomer van 2021 gereed en worden verhuurd door SchipVast. Voor meer informatie klikt u hier.