De dienstverlening is om gezondheidsredenen tot nader order gestaakt.

De bouw van de Vlashof te Reusel begonnen

Het heeft even geduurd maar inmiddels is men met de bouw van het appartementencopmplex De Vlashof aan de Wilhelminalaan begonnen. Bouwbedrijf Gebrs. van Gisbergen is eerst gestart met de bouw van  de 4 grondgebonden starterswoningen aan de Vlassert, en inmiddels is ook de parkeerkelder voor de Vlashof zelf uitgegraven. Hier komen in totaal 10 appartementen. De verwachting is dat de bouw ongeveer een jaar in beslag zal nemen.

Appartementencomplex de Mulder te Reusel officieel geopend.

Wethouder Peter van de Noort van de gemeente Reusel de Mierden opende vrijdag, 18 februari 2022 het appartementencomplex de Mulder. Kempen TV deed daar verslag van: u kunt dit hier bezien. De Molenstraat te Reusel dankt zijn naam aan de molen die daar vroeger stond. Helaas was daar weinig meer van over. Toen Pieter Vosters en Ton Adriaans het complex kochten van de voormalige molenaarsfamilie, was tussen de voormalige bedrijfsgebouwen alleen nog een vervallen deel van de oude molenromp zichtbaar. Te weinig om te restaureren, te veel om er helemaal niets mee te doen. Bij de ontwikkeling van plannen voor sanering en herontwikkeling  stond de naam de Mulder daarom al vrij snel op de borden. In nauwe samenwerking met de gemeente werd een plan ontwikkeld voor de bouw van 44 appartementen. Door de afwisseling in de gevelopbouw en het wisselend materiaal gebruik ontstond een aantrekkelijk wooncomplex. Het parkeren vindt plaats op een parkeerterrein voor bewoners aan de achterzijde van het gebouw. De Mulder biedt plaats aan 44 huurappartementen, waarvan een deel in de sociale huursector. Op verzoek van de gemeente biedt het tevens huisvesting aan enkele statushouders. Inmiddels zijn alle appartementen verhuurd: 60% daarvan aan huurders uit de leeftijdgategorie van 20 – 30 jaar, maar ook senioren hebben hun weg naar de Mulder gevonden. Maar liefst 83% van alle huurders komt uit de Kempen.